Länkar till alla elevers portfoliosidor är bortplockade för att leva upp till GDPR.