Formulär

Om vi vill att besökaren på vår sida skall kunna mata in information på sidan som vi sedan kan använda så måste är det vanligaste sättet att erbjuda denna funktionalitet med hjälp av formulär(Forms). För att kunna bearbeta det som har matats in så bör vi behandla informationen med något slags serverscript språk som t.ex. ASP/PHP/CGI. Dessa funktioner ingår inte i kursen men vi börj veta hur vi gör ett användbart formulär.

I HTML5 så har det tillkommit en del Forms-element(objekt) men vi kommer till största delen använda oss av de klassiska input(text, password, email, submit, radio, checkbox m.fl.), textarea och select. För att gruppera ihop vissa saker kan vi använda fieldset-taggen. Alla fälten identifieras med "name" inställning medan vi styr formatering med hjälp av class/id som vanligt.
Förr var det vanligt att det kördes javascript/jscript för att kontrollera att formuläret fylls i korrekt men mycket av det kan man lösa direkt med HTML5 nu istället.

Alla formulär startas med FORM-taggen där det även anges method(POST/GET) och action(hur/var formuläret skall behandlas).


Mer information om formulär:
W3C HTML5 - Forms
Webdesignskolan
w3schools
A Form of Madness