Sidlayout med CSS

Grundläggande sidlayout görs oftast genom att man gör en skiss på papper för att sedan rita upp det i ett grafikprogram t.ex. Photoshop där man kan testa olika färgkombinationer ihop med bakgrundsgrafik osv på ett enkelt sätt. När själva grundutseende med färger, grafik är bestämt så vill man strukturera sidan genom att bestämma hur grundstommen skall se ut. Skall du ha en spalt, 2-spalt eller t.o.m. 3-spaltigt. Skall det presenteras flera små olika val för att sedan gå till mer helhetssyn på information t.ex. en nättidning som kort presenter artikel för sedan länka vidare till artikel i störra format eller en blogg.

Här är flera olika exempel på grundstommar. Det går att hitta hela färdiga paket med CSS osv på nätet men det är alltid bra att kunna sätta upp de vanligaste själv.