Validering

Alla html-sidorna som är med på siten skall även valideras med hjälp av Unicorn hos W3C. Anledningen till att vi validera våra sidor är för att kontrollera att vi har skrivit får html/css-kod korrekt så att den teoretiskt skall visas korrekt på alla läsare. En fördel/nackdel med alla webbläsare är att de är snälla i avseendet att de förlåter en hel del misstag i koden. Om det är fel så försöker webbläsare korrigera genom att visa som den tror att du menade. Problemet är att alla läsare gör detta på olika sätt.

När ni har lagt upp era filer så tar ni helt enkelt och validerar med hjälp av URL:en(webbadressen) till sidan ni vill kontrollera. Då får ni antingen beskedet att allting är korrekt eller så får ni reda på vilka fel som finns och på vilka rader felet är. Om ni får fel så är det bara att korrigera, ladda upp filen igen och prova att validera om.

Ett tips är att köra första valideringen i ett ganska tidigt skede så att ni inte får en chock när ni får en rapport med massa fel-indikationer. Bättre att validera ofta istället för en gång i slutet då det är enklare att korrigera allt eftersom än att gå genom en lång lista med fel.

Utöver validering bör ni alltid titta hur era sidor ser ut i så många olika browsers(Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera m.m.) som möjligt och helst även på olika OS-plattformar(windows/mac/linux)

Tillbaka till Publicering . . .